Begraven of cremeren

Een persoonlijke keuze

Uitvaart mogelijk­heden

De laatste rustplaats is een persoonlijke keuze. Begraven of cremeren? De gemiddelde kosten van een uitvaart liggen tussen de 5000 en 10.000 euro. Doorgaans zijn de kosten die gemoeid zijn met een crematie lager dan de kosten van een begrafenis. Cremeren ligt qua prijs daarom wat lager. Dit heeft er mee te maken bij een begrafenis dat u bijvoorbeeld te maken heeft met de grafrechten (het openen en het sluiten van het graf) en de graftermijn die is afgesproken (wanneer de graftermijn (verschilt ook per begraafplaats) korter is dan 10 jaar, zal de graftermijn waarschijnlijk moeten worden verlengd. Begraven brengt ook kosten met zich mee. Uiteraard kan ik voor u een globale kostenindicatie geven als alles bekend is qua locatie voor de begrafenis of crematie. Daarnaast hangt het af van de keuzes die u maakt, waarin ik u uiteraard kan begeleiden en adviseren.

urnen-cremeren

Begraven

Particuliere graven

Wanneer er sprake is van een familiegraf is het snel duidelijk waar u dierbare heen zal gaan. Maar ook bij een bestaand graf waar al een dierbare van u begraven ligt. Ik kan desgewenst ook contact met de begraafplaats opnemen om na te gaan, waar uw dierbare begraven ligt, hoe het zit met de grafrechten (vaak worden deze uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar bij een particulier graf). De rechthebbende bepaalt dan wie er in het graf begraven kan worden.

begraafplaats-begraven
Algemene graven

Het is ook mogelijk te kiezen voor een algemeen graf. Zo’n graf wordt uitgegeven voor maximaal 10 jaar. Dat is ook de minimale rusttermijn in Nederland. In een algemeen graf rusten meerdere (onbekende) personen boven elkaar. Op het graf komen dan twee of drie kleine grafstenen, afhankelijk van hoeveel mensen er begraven liggen. Na het aflopen van de 10 jaar is de grafduur niet te verlengen. Wanneer u dan toch de rustplek wil aanhouden, dan moet uw dierbare herbegraven worden. Het is dan eventueel mogelijk om over te gaan op een crematie.  Na de bewaartermijn van de as (1 maand) kunt u beschikken over de as en bepalen wat u er mee gaat doen.

Natuurbegraven

Daarnaast is het mogelijk om een graf uit te zoeken op een natuurbegraafplaats. Het voordeel hiervan is dat er een eeuwige graftermijn kan worden afgesproken. De kosten van een natuurbegraafplaats liggen meestal een stukje hoger dan een particuliere begraafplaats. Het voordeel is dat het graf is afgekocht (qua graftermijn) voor altijd. In een persoonlijk gesprek kan ik u hier meer over vertellen. Daarnaast is het milieuvriendelijk. De plek kan al bij leven mogelijk worden uitgezocht in samenspraak met de natuurbegraafplaats waar u na overlijden heen zou willen. Er is dan ook een persoonlijke verbinding met de plek en het terrein (ook bij leven). Ook is het goed om te weten is dat er bij het natuur begraven geen kosten bijkomen zoals grafbedekking, er is geen grafsteen, er zijn geen kosten voor het grafonderhoud, de grafrechten zijn afgekocht. En last but not least: eeuwige grafrust.

uitvaart-Bogaard Uitvaarten

Cremeren

Tegenwoordig kiezen veel mensen voor een crematie.

In de omgeving Utrecht en Maarssen, maar ook daar buiten ken ik veel locaties waar u een crematieplechtigheid kunt laten organiseren en mogelijk ook uw dierbare kunt laten opbaren.

Het is natuurlijk ook afhankelijk van de keuze hierin van de nabestaanden en welke wensen uw dierbare had.

uitvaart-symboliek

Bestemming

Ten aanzien van de asbestemming zijn de keuzes zeer divers. U kunt er voor kiezen de as te laten verstrooien boven zee of over land of op een dierbare plek. Daarnaast is het ook mogelijk om de as op een blijvende plek te bewaren , bijvoorbeeld in een columbarium of in een (urnen)graf bij het crematorium of op een begraafplaats. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de as thuis te bewaren  of te laten verwerken in een sieraad. Ik werk samen met Goldenfingerprint waar u de vingerafdruk van uw dierbare in een sieraad kunt vereeuwigen. Uiteraard kunt u kijken op de website om ideeën op te doen.

Het is wettelijk bepaald dat de as na de crematie minimaal een maand in het crematorium bewaard dient te worden. Na deze maand kan aan de gewenste asbestemming invulling worden gegeven.

uitvaart-crematie
uitvaart-assieraad

Contact

Bel me of neem contact op via het formulier.